İstanbul Muhasebe Mali Müşavirlik

+90 216 306 78 66 +90 534 577 00 00
Bizden - Güncel Haberler
BEYANNAME VERME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR. 24.11.2016
 
 
Pratik Bilgiler
İşletmeniz için yararlı Bilgiler
Hesaplamalar
Birçok farklı konuda hesaplama
 

Muhasebe Sisteminin Kurulması

Yeni Kurulan işletmeler ister şahıs firması olsun, ister şirket olsun belirli bir potansiyele ulaştıktan veya diğer nedenlerden dolayı, ya ön muhasebe ya da genel muhasebelerinin kendi işletme adreslerinde yürütülmesine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyaç zamanında tespit edilmeyip gerekli tedbir ve düzenlemelere gidilmedi takdirde firma için istenmeyen durumlar ortaya çıkması ihtimali artmaktadır.

İstanbul Muhasebe Mali Müşavirlik, 20 seneyi aşkın mesleki bilgi birikimi  ve tecrübeli kadrosu ile her türlü muhasebe organizasyonun kurulabilmesi için gerekli olan iş akış şemaları ile iş ve kaynak planlama süreçlerinin oluşturulması, işler ve ilgili kişiler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi planlanması, raporlama standartlarının oluşturulması, işletme için etkin ve faydalı bir muhasebe organizasyonu ve bilgi sistemi oluşturma çalışmaları için gerekli hizmetleri vermektedir.

Firmalardaki personel ve yönetici eğitimleri, iş etüdü çalışmaları, muhasebe hesap planı, stok & cari kodlarının oluşturulması veya mevcut olan var ise revize edilmesi, işletmenin gider kalemlerinin firma yetkililerinin talepleri doğrultusunda belirlenmesi, muhasebe bilgi & belge akış sisteminin kurulup yönlendirilmesi, Maddi duran varlıkların ve amortismanların detaylı bir şekilde hesaplama tablolarının oluşturulması, Mali tabloların enflasyona veya ilgililerin talepleri doğrultusunda başka mali enstrümanlara endekslenmesi, belge, bilgi arşivleme sisteminin kurulup işler hale getirilmesi. Ön muhasebe veya Genel muhasebe hizmetlerini işletmelerin ihtiyacına uygun şekilde hazırlanıp, genel kabul görmüş muhasebe ilke ve prensipleri doğrultusunda firmaların gerekli departmanlarında etkin olarak kullanılması için çalışmalar yapmak, çeşitli sistemler ile muhasebe sistemleri arasında entegrasyonun kurulması, raporlama ve analiz çalışmaların yapılması,      
İstanbul Muhasebe Mali Müşavirlik olarak biz Muhasebe bilgi sistemi ve organizasyonun kurulmasında hazırlık, eğitim, uygulama, raporlama ve analiz aşamalarının bütününde İşletme ile birlikte hareket eden  Firmamız  Yüzde Yüz müşteri memnuniyeti ilkesi ile hareket etmekteyiz.

İstanbul Muhasebe Mali Müşavirlik olarak Muhasebe Sistemi Kurulmasında Sunduğumuz Hizmetleri Genel olarak sıralarsak;

Firmaların ön muhasebe veya Genel Muhasebe sistemlerinin güncel muhasebe ilke ve muhasebe standartlarına uygun olarak kurulması ve işler hale getirilmesini sağlamak.

Ön Muhasebe veya Genel Muhasebe konusunda yeterli bilgi birikimine sahip elemanların temin edilip, yetiştirilmesi ve işletmelere tam zamanlı veya kısa süreli çalışma biçiminde hizmet vermelerini sağlamak.

Firmaların kendi yapılarına uygun bilgisayar yazılımları hakkında raporlar hazırlanması ve sunulması veya mevcut yazılımları mevcut ise ilgili yazılımların firma açısından değerlendirilmesi ve raporlanması.

İşletmede daha önceden kurulmuş Muhasebe sisteminin işlerliğinin denetlenmesi ve ilgililere raporlanması.

Ön Muhasebe veya Genel Muhasebe sistemi içerisinde istihdam edilmiş personele güncel konular hakkında bilgiler aktarıp çalışanların güncel mevzuata haiz olmalarını sağlamak,

Firmaların kurulan veya daha önceden kurulmuş olan ön muhasebe veya genel muhasebe sistemleri hakkında düzenli denetlemeler yaparak raporlar hazırlayıp ilgililere raporlamak.

 

 
 
 
Hızlı İletişim
Karlıktepe Mah. Spor Cad. Yılmaz İşhanı No: 16 / 15 KARTAL İSTANBUL
Telefon : +90 216 306 78 66
               +90 534 577 00 00
E-mail: info@istanbulmmm.com
 
Hizmet Verdiğimiz Bölgeler
 
Önemli Linkler
 
Foto Galeriden
Takip Edin Takip Edin
Anasayfa İletişim
İstanbul Muhasebe Mali Müşavirlik © 2015