İstanbul Muhasebe Mali Müşavirlik

+90 216 306 78 66 +90 534 577 00 00
Bizden - Güncel Haberler
BEYANNAME VERME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR. 24.11.2016
 
 
Pratik Bilgiler
İşletmeniz için yararlı Bilgiler
Hesaplamalar
Birçok farklı konuda hesaplama
 

Defter Tutma

İşletmelerde meydana gelen parasal işlemlerin belli bir düzen içerisinde ticari defterlere kaydedilmesine defter tutma da denir.
Devletin harcamalarının karşılandığında en büyük kaynak toplanan vergilerdir.

Bu durumda kazanç elde eden bütün gerçek ve tüzel kişilerin kazançları üzerinden hesaplanan ödeyecekleri vergi devleti ve onun bu konudaki Bakanlığı olan Maliye Bakanlığını yakından ilgilendirir.

Maliye Bakanlığı gerçek ve tüzel kişilerin vergi karşısındaki durumlarını, verginin doğru hesaplanıp hesaplanmadığını işletmenin tuttuğu ticari defter ve belgelerden karşılaştırıp inceleyebilir. Bundan dolayı Vergi Usul Kanunumuz içinde ticari defter ve belgeler önemli yer tutmaktadır. (VUK   171.  - 242. maddeler arasındaki toplam 72 madde ticari defter ve belgeler ile ilgili düzenlemeleri kapsar. )

Defter tutma olayını bir de defter tutan kişi yönünden ele alırsak; Ticari defterlerini ticari belgelere dayanarak yasaların istediği şekilde tutan bir işletme sahibi, defterde yer alan kayıtları inceleyerek;

Vergisel boyutta hangi yükümlülüklerle karşılaşacağını tesbit eder.
Firması ile ilişkisi olan kişi ve kuruluşlarla, arasındaki borç alacak tutarlarının cari hesabını takip edebilir.
Firmasının kardamı zarardamı olduğu konusunda bilgi sahibi olur.
imal ettiği veya temin ettiği malların maliyet bedellerini, dolayısıyla satış fiyatını hesaplamasında kullanır.
Daha önceki dönemlerle sonraki dönemlerin karşılaştırmasını yapıp firmasının verimliliği için çalışmalar yapabilir.
Uyuşmazlık ve anlaşmazlık hallerinde bu defteri ve bunlara dayanak olan belgelerini ispat aracı olarak gerekli makamlara ibraz edebilir.
Kendisi için istediği doğrultuda çok çeşitli İstatiski veri ve bilgileri elde edebilir.

Ve bunlar gibi pek çok işlevsel amaç için kullanabilir.

Defter Tutmak Zorunda olanları sıralayacak olur isek;

Ticaret ve sanat erbabı
,
Ticaret şirketleri,

İktisadi kamu müesseseleri,

Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler,

Serbest meslek sahipleri,

Çiftçiler.

İş ortaklıkları

Tutulması Gereken Defterler gerçek ve tüzel kişilerin kendilerine münhasır durumları doğrultusunda değişmekte olup aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Şahıs İşletmesi Gerçek Kişi  Gelir Vergisi Mükellefi Tacirlerden Bilanço Esasına göre olanların tutmak zorunda oldukları defterler;

Yevmiye Defteri

Defter-i Kebir (Büyük Defter)

Envanter Defteri

Şahıs İşletmesi Gerçek Kişi Gelir Vergisi Mükellefi Tacirlerden İşletme Hesabına göre  Olanların tutmak zorunda oldukları defterler; 

İşletme Defteri

 

 
 
 
Hızlı İletişim
Karlıktepe Mah. Spor Cad. Yılmaz İşhanı No: 16 / 15 KARTAL İSTANBUL
Telefon : +90 216 306 78 66
               +90 534 577 00 00
E-mail: info@istanbulmmm.com
 
Hizmet Verdiğimiz Bölgeler
 
Önemli Linkler
 
Foto Galeriden
Takip Edin Takip Edin
Anasayfa İletişim
İstanbul Muhasebe Mali Müşavirlik © 2015